Οι γυψοσανίδες είναι επίπεδα ορθογώνια δομικά στοιχεία που αποτελούνται από πυρήνα γύψου επενδυμένο από τις δύο πλευρές με ειδικό χαρτί. Χρησιμοποιούνται ευρέως στις κατασκευές χώρων, κυρίως στο εσωτερικό κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Οι γυψοσανίδες μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Στάνταρvτ: 

Γυψοσανίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γενικές εφαρμογές, όπως για κατασκευή ψευδοροφών, διαχωριστικών τοίχων όπως επίσης και για εσωτερικές επενδύσεις εξωτερικών τοίχων.

  • Πυράντοχη:

Γυψοσανίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές που απαιτούν υψηλή πυραντοχή. Λόγω της κατασκευής του πυρήνα τους, που περιέχει ορυκτές ίνες και πρόσμικτα, έχουν ιδιαίτερη αντοχή στη φωτιά.

  • Άνθυγρη:

Γυψοσανίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χώρους που εμφανίζεται υψηλή υγρασία. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μυκητοκτόνο ουσία που περιέχει το χαρτί τους καθώς και με τον επεξεργασμένο με πρόσμικτα πυρήνα τους που μειώνει δραματικά την υδροαπορροφητικότητά τους.

  • Ανθυγροπυράντοχη:

Γυψοσανίδες που ουσιαστικά είναι συνδυασμός ιδιοτήτων των 2 παραπάνω ειδών. Χρησιμοποιούνται σε χώρους που απαιτούν αυξημένη παθητική πυροπροστασία και αντοχή στην υγρασία.

Σύμφωνα με τον προορισμό της γυψοσανίδας προσδίδονται στο γύψο και στο χαρτί με πρόσμικτα και ειδική επεξεργασία οι απαιτούμενες ιδιότητες. Ο γύψος αποτελεί τη βάση του σύγχρονου υλικού δόμησης τη γυψοσανίδα. Το εξωτερικό μέρος από χαρτί προσδίδει στη γυψοσανίδα μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη επιφάνεια.

Οι γυψοσανίδες έχουν μικρό βάρος, μεγάλη ελαστικότητα και αξιοσημείωτη μηχανική αντοχή. Παρέχουν θερμομόνωση, υψηλή πυραντοχή και ιδανική τελική επιφάνεια έτοιμη για βάψιμο, τοποθέτηση ταπετσαρίας ή πλακιδίων.

Οι γυψοσανίδες είναι δομικά στοιχεία που στερεώνονται εύκολα με βίδες σε μεταλλικό σκελετό, καρφιά σε ξύλινο σκελετό ή γυψόκολλες σε υπάρχουσα τοιχοποιία, αποτελώντας τη βάση των Συστημάτων Ξηράς Δόμησης.

Τα συστήματα αυτά πληρούν υψηλές απαιτήσεις σε θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυραντοχή και αντισεισμικότητα. Στο πρόσθιο μέρος τους είναι σημειωμένα τα σημεία στερέωσής τους με βίδες σε αποστάσεις των 25cm. Τα κατά μήκος άκρα των γυψοσανίδων είναι επενδυμένα με χαρτί και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τον τρόπο και την ποιότητα του στοκαρίσματος τους.

Τα συστήματα Ξηράς Δόμησης με γυψοσανίδες αποτελούνται από γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, μεταλλικά προφίλ, εξαρτήματα και υλικά επεξεργασίας επιφανειών. Είναι τα σύγχρονα υλικά για δόμηση και διακόσμηση κάθε εσωτερικού χώρου. Διακρίνονται σε Συστήματα Οροφών, Τοιχοποιίας και Επενδύσεων Τοίχων. Προσφέρουν ελευθερία σχεδιασμού, γρήγορη και στεγνή τοποθέτηση, θερμομόνωση, ηχομόνωση, αντισεισμικότητα και ευχάριστο κλίμα περιβάλλοντος χώρου.