Οι γυψοσανίδες είναι δομικά στοιχεία που στερεώνονται εύκολα με βίδες σε μεταλλικό σκελετό, καρφιά σε ξύλινο σκελετό ή γυψόκολλες σε υπάρχουσα τοιχοποιία, αποτελώντας τη βάση των Συστημάτων Ξηράς Δόμησης.

Τα συστήματα αυτά πληρούν υψηλές απαιτήσεις σε θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυραντοχή και αντισεισμικότητα. Στο πρόσθιο μέρος τους είναι σημειωμένα τα σημεία στερέωσής τους με βίδες σε αποστάσεις των 25cm. Τα κατά μήκος άκρα των γυψοσανίδων είναι επενδυμένα με χαρτί και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τον τρόπο και την ποιότητα του στοκαρίσματος τους.

Η πατητή τσιμεντοκονία είναι μια μοντέρνα καινοτόμα λύση που βρίσκει εφαρμογή στην αρχιτεκτονική και στη διακόσμηση. Πρωταγωνιστής αυτής της νέας τεχνοτροπίας είναι η φαντασία της Gipsotech 

Μινιμαλιστική αισθητική, λιτές γραμμές και μονολιθική εμφάνιση συνδυάζονται αρμονικά με την κλασσική Μεσογειακή αρχιτεκτονική προσφέροντας στο χώρο μια ιδιαίτερη και μοναδική εμφάνιση.